Systémy pro stacionární mazání tratí

kresba_koleje_02

1

Kolejnicový mazník
elektrický MKO-03

2

Kolejnicový mazník
mechanický MKO-05

3

Kolejnicový mazník
elektrický MKH-01