Mazání okolků pro tramvaje OK-01

Mazací systém OK-01 je určen k mazání okolků tramvají, které nejsou vybaveny vlastním rozvodem tlakového vzduchu. Systém pracuje na principu nanášení směsi maziva se vzduchem na styčné plochy okolků kol tramvají a kolejnic. Prostřednictvím trysek je směs řízeně a v daném mazacím cyklu konstantně rozprašována na mazané místo okolku kola. Mazací systém může být opatřen signalizací hladiny maziva a je možné ho vybavit čištěním okruhu profukem pro dlouhodobou odstávku vozidla.

Mazací systémy OK-01 jsou vyráběny ve více typových variantách, vhodných k instalaci jak uvnitř salonu vozidla, tak na jeho podvozku, včetně nízkopodlažních vozidel.

Ovládání a kontrola chodu systému je realizována několika způsoby. Od nadřazeného řídicího systému vozidla, automatizovaným řízením od vlastního senzoru identifikujícího oblouk na trati, nebo inteligentním adaptivním řízením GPS systému, které pracuje v závislosti na vnějším prostředí a charakteristice jízdy.

V systému mazání okolků je možné používat pouze biologicky odbouratelná maziva určená pro ztrátové mazání okolků.

Zařízení připravená na míru

Přesné dávkování

Široké možnosti aktivace (čas, oblouk, GPS…)

Galerie