Kolejnicový mazník elektrický MKO-03

Kolejnicové mazníky se používají pro mazání kolejnice z důvodu snížení opotřebení vnějšího boku okolků dvojkolí kolejových vozidel a přilehlé pojížděné hrany hlavy širokopatní kolejnice v obloucích kolejí. Přiváděné mazivo mazníkem do styčných ploch okolku a kolejnice snižuje jejich opotřebení, náklady na obnovu kolejnic a dvojkolí a snižuje hladinu hluku způsobenou suchým třením těchto kontaktních částí. Kolejnicový mazník MKO-03 se skládá ze skříně s elektronicky řízeným mazacím přístrojem, jeho součástí je dávkovací zařízení a zásobník maziva, elektronického snímače projíždějícího vozidla a kolejnicové lišty. Do mazací lišty je mazací tuk přiváděn propojovací hadicí z pracovní jednotky mazacího přístroje. Mazivo vstupuje do kolejnicové lišty a drážkami v liště vystupuje na bok hlavy kolejnice, ze které se přenáší na okolek kola vozidla. Mazací cyklus probíhá podle nastavení programovatelné řídicí jednotky a vychází z režimu dopravního provozu. Variantně lze systém vybavit GSM modulem umožňujícím dálkovou kontrolu stavu systému s chybovými hlášeními odesílanými formou SMS zpráv (informace o nedostatku maziva, poškozeném snímači vozidla, poruše mazání aplikačních atd.). Mazivo je do zásobníku plněno ručně nebo vhodným plnicím zařízením. Kolejnicová lišta je seřiditelná pro většinu běžně používaných širokopatních kolejnic. V případě žlábkové kolejnice systém neobsahuje mazací lištu, ale rozvod maziva je realizován pomocí vrtaných otvorů přímo v kolejnici. Doporučené mazivo je biologicky odbouratelné určené ke ztrátovému mazání okolků, s třídou viskozity od NLGI-1 do NLGI-2 v závislosti na vlastnostech použitého maziva.

Dálkové řízení přes webové rozhraní

Pro tramvajové i železniční tratě

Různé možnosti napájení

Galerie