Kolejnicový mazník mechanický MKO-05

Kolejnicové mazníky se používají pro promazání kolejnice z důvodu snížení opotřebení vnějšího boku okolků dvojkolí železničních vozů a přilehlé pojížděné hrany hlavy kolejnice v obloucích kolejí. Přiváděné mazivo mazníkem do styčných ploch okolku a kolejnice snižuje jejich opotřebení, náklady na obnovu kolejnic a dvojkolí a snižuje hladinu hluku způsobenou suchým třením těchto kontaktních částí. Kolejnicový mazník MKO-05 se skládá ze zásobníku maziva v ocelové skříni, dávkovače a kolejnicové lišty. Jedná se o mechanické zařízení, které nepotřebuje trvalý přívod jiné energie. Mazivo je ze zásobníku vytlačováno do dávkovače plynným dusíkem. Tlaková lahev dusíku je dostačující pro vyčerpání 185 kg maziva. Mazivo je do zásobníku plněno ručně nebo vhodným plnicím zařízením. Zdvih pístu v dávkovači je odvozen od projíždějících kol železničních vozů. Jednotlivé provedení kolejnicového mazníku se liší ve velikosti upevňovacích dílů dávkovače a kolejnicové lišty v závislosti na typu kolejnice. Kolejnicová lišta je seřiditelná pro většinu běžně používaných širokopatních kolejnic. Dávkovače a kolejnicové lišty lze dodat v pravém nebo levém provedení. Doporučené mazivo je biologicky odbouratelné určené ke ztrátovému mazání okolků, s třídou viskozity od NLGI-1 do NLGI-2 v závislosti na vlastnostech použitého maziva.

Jednoduchá konstrukce

Nenáročná údržba

Snadná instalace

Galerie