Řídicí jednotky pro pískovací systém

Řídicí jednotka PJP je modulární a je určena pro ovládání pískovacího zařízení tramvají. Řídicí jednotky je možné dodat ve dvou vyhotoveních, PJP-04-02 jednotka pro dva písečníky nebo v provedení PJP-04-04 k ovládání čtyř písečníků. Funkci řídicí jednotky je možné ovlivnit nastavením sady parametrů, jako jsou např. změna výkonu dmychadla pro daný režim pískování, volba směru v případě obousměrného vozidla, topení pískovačů, snímání hladiny písku, kontrola systému a vyhodnocování chybových hlášení. Systém pískování funguje i při výpadku nebo poruše řídicí jednotky pískování. Ze strany vozidla je pískovací zařízení ovládáno nadřazeným řízením po CAN lince. Základní bezpečnostní signály a signály nutné pro omezenou funkci pískovacího zařízení při nefunkčním nadřazeném řízení vozu, resp. při poruše CAN komunikace, jsou přenášené pomocí přímých HW signálů. Ostatní signály jsou pak přenášeny po CAN komunikaci.

Galerie