Projekty

PROGRAM PODPORY MARKETINGU – OP PIK

2019 – 2022

Společnost TRIBOTEC se v rámci Programu podpory marketingu, projektu spolufinancovaného Evropskou unií z prostředků OP PIK, v předchozích letech 2019-2022 účastnila několika zahraničních veletrhů. O jednotlivých účastech na veletrzích a výstavách jsme Vás pravidelně informovali prostřednictvím našich aktualit. Cílem prezentace naší společnosti bylo představení produktových novinek a podpora obchodních aktivit v zahraničí.

 

 

SDRUŽENÁ PALUBNÍ JEDNOTKA PRO BEZVZDUCHOVÉ MAZÁNÍ HLAVY KOLEJNICE

Cílem projektu Sdružená palubní jednotka pro bezvzduchové mazání hlavy kolejnice je vyvinout prototyp modulární sdružené palubní jednotky pro mazání temene a boku kolejnice, a to bez nutnosti použití tlakového vzduchu.