Kolejnicový mazník elektrický MKH-01

Kolejnicový mazník MKH-01 představuje technologii mazání hlavy kolejnice Top of Rail. Tato varianta je určena pro stacionární použití k řízení adheze lokálně v daném místě trati, tzv. off-board systém. Tento systém je navržen ke snížení hluku v traťových úsecích s vysokou akustickou emisí. Zároveň však výrazně snižuje opotřebení kolejnic, což vede k prodloužení intervalu mezi jednotlivými odstávkami nutnými pro výměnu kolejnic. Jako mazací médium se zde používá modifikátor tření, který udržuje koeficient tření na nízké úrovni tak, aby zachoval trakční a brzdící schopnosti vozidla. Kolejnicový mazník MKH-01 se skládá z aplikačních lišt, snímače projíždějícího vozidla a z plastové skříně, ve které je umístěn vysokotlaký čerpací přístroj, řídící programovatelná jednotka s diagnostikou provozního stavu systému a v případě napájení pomocí solárního panelu jsou zde umístěny i akumulátory. Mazivo je automaticky nanášeno pomocí aplikační lišty na hlavu kolejnice. Systém je nastavitelný dle požadavků konkrétní dopravní cesty. Celý proces mazání je aktivován snímačem projíždějícího vozidla. Snímač vozidla detekuje jednotlivé projeté nápravy vozidla a posílá signály do nastavitelné řídicí jednotky, která ovládá čerpací přístroj. Variantně lze systém vybavit GSM modulem umožňujícím dálkovou kontrolu stavu systému s chybovými hlášeními odesílanými formou SMS zpráv (informace o nedostatku maziva, poškozeném snímači vozidla, poruše mazání aplikačních lišt atd.). Napájení systému je možné z elektrické sítě nebo pomocí solárního panelu.

Galerie