Mazání hlavy kolejnice pro tramvaje MR-01

Systém mazání hlavy kolejnice MR-01 představuje technologii Top of Rail. Tato varianta je určena pro mobilní použití k řízení adheze během jízdy vozidla na základě aktuálních podmínek, tzv. on-board systém. Tento systém je navržen ke snížení hluku v traťových úsecích s vysokou akustickou emisí. Zároveň však výrazně snižuje opotřebení kolejnic, což vede k prodloužení intervalu mezi jednotlivými odstávkami nutnými pro výměnu kolejnic. Jako mazací médium se zde používá modifikátor tření s třídou viskozity NLG-00 nebo NLGI‑000, který udržuje koeficient tření tak, aby byly zachovány trakční a brzdící schopnosti vozidla.

Zařízení pracuje na principu nástřiku směsi modifikátoru tření se stlačeným vzduchem na styčné plochy hlavy kolejnice a kol tramvaje. Směs modifikátoru se vzduchem je vytvářena v mazacím agregátu, a dále je vedena na podvozek kolejového vozidla, kde je rozdělena pomocí děliče směsi a aplikována dvojicí trysek na hlavu kolejnic. Zásobu tlakového vzduchu zajišťuje kompresorová stanice. Mazací systém je vybaven možností čištění okruhu profukem pro dlouhodobou odstávku vozidla. Mazací cyklus je řízen ovládacími signály z nadřazeného řízení vozidla. U on-board systémů je doporučeno využít GPS signál pro přesnou orientaci na trati a předpovědi tvaru a sklonu trati, čímž se zvyšuje účinnost zařízení a snižuje se spotřeba modifikátoru tření.

Systém mazání hlavy kolejnice MR-01 se skládá z mazacího agregátu, který je umístěn v salonu vozidla, kompresorové stanice a děliče mazací směsi s rozvodem maziva a tryskami, které jsou umístěné na podvozku vozidla. Zařízení je navrženo jako modulární, a je tedy možné ho použít v různé zástavbě.

Zařízení připravená na míru

Přesné dávkování

Široké možnosti aktivace (čas, oblouk, GPS…)

Galerie